Ordningsregler

Välkommen till Tykarpsgrottans camping!
Följande information och regler är framtagna för att ni och andra gäster ska få en trevlig vistelse hos oss.

In – och utcheckning

 • Anmäl dig i receptionen vid ankomst. Grupper anmäls av gruppledaren.
 • Campingavgift och elanslutningsavgift betalas vid avresa.
 • Stugavgift betalas vid ankomst. 
 • Campingtomten ska vara utrymd och städad före kl 12.00 på avresedagen. Ej städad/oklippt tomt debiteras med 600 kr. 
 •    I samband med incheckning har gästen bekräftat och godkänt de angivna campingreglerna.

Ankomst efter öppettid
 •  Vid ankomst efter öppettid finns det en campingvärd på plats som är behjälplig med nyckel till elskåp och servicehus.


Uppställning

 • Vid uppställning av husbil och husvagn samt uppförande av tält ska ett avstånd på 4 meter finnas mellan ekipagen.
 •  Fasta anordningar vid tält eller husvagn, som staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Gasol och elutrustning skall vara provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.
 •   Husvagnar och husbilar bör vara försedda med godkända brandsläckare och fungerande brandvarnare.


Allmänt

 •  Lugn och ro mellan 23.00 – 07.00.
 •  Tillfälliga besökande till stug – och campinggäster ska parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför campingområdet. Stor parkering finns utmed landsvägen.
 •  Ingen lek eller bollspel bland vagnarna. All lek sker på lekplatserna. All lek på lekplatserna sker på egen risk.
 • Campingvärden och övrig personal är ansvariga för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem. Personalen har rätt att vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar ordningsreglerna. Campinggäster som uppträder störande eller inte följer reglerna kan avvisas utan kompensation. Campingvärden äger själv rätt att bedöma när och om en campinggäst ska avisas från campingområdet.
 •  Förlorad nyckel till elskåp och servicehus debiteras med 500 kr.


Gemensamma utrymmen

 • På område finns en gemensam grillstuga som alla besökare och campinggäster har fri tillgång till. Grillstugan kan ej abonneras.
 • Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt-och duschrum, kök och disk) i samma skick som ni själv önskar finna dem.
 • Biltvätt får endast ske på anvisad spolplatta.
 • Hundar välkomna på området, de ska vara kopplade. De får ej vistas i servicehusen, gruvan, café- och receptionsbyggnaden. Rastning av hundar sker utanför campinganläggningen. Plocka upp efter din hund. Om hunden uppträder hotfullt mot andra campinggäster har Tykarpsgrottans camping rätt att avisa hunden, ägaren och dess ekipage från campingen utan kompensation.
 • Campingen ska hållas ren och skräpfri för allas trevnad. Använd sophållarna som finns på området. Tykarpsgrottans camping tillämpar sopsortering. Det är förbjudet att slänga större föremål som grillar, trall, tältduk mm i områdets sopkärl och containrar.

 
Stöld, skada och skadegörelse

 • Tykarpsgrottans camping ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig.
 • Skador som uppkommer på husvagnar/husbilar och bilar som står uppställda på anläggningen regleras av fordonets, husvagnens/husbilens försäkring. Exempel på skador är stenskott vid gräsklippning, nedfallna grenar och stormskador.